Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Advertisement
[Zhihu] YÊU PHẢI NHÂN VẬT PHẢN DIỆN
Phần IV END
[Zhihu] THẨM PHÁN LÀ ÁC NỮ.
Phần IV END
[Zhihu] ÔN NHƯ NGỮ
Phần IV END
[Zhihu] EM LÀ VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH
  • Dịch: Phong Hành Lâu - 封衡楼
Phần IV END\
HỆ LIỆT TRÒ CHƠI SINH TỒN
  • Dịch: Phong Hành Lâu - 封衡楼
Truyện 5...
[Zhihu] BẤT CỨU
Phần IV END
[Zhihu] ĐOẠT THANH VÂN
Phần IV END
[Zhihu] TUỆ TUỆ
Phần IV END
[Zhihu] Chờ anh về nhà
PHẦN III END
NGÀY XUÂN GỬI THƯ
  • 国家一级摸鱼学者
Giải thoát
Full Giải thoát (1 Viewer)
  • 荞麦画
Phần IV...
Back
Top Bottom