Xuyên Không

Xuyên Không, Xuyên Việt là thể loại nhân vật chính vì một lý do nào đó mà bị đưa đến sinh sống ở một không gian hay một khoảng thời gian khác. Nhân vật chính có thể trực tiếp xuyên qua bằng thân xác mình hoặc sống lại bằng thân xác người khác.
Advertisement
Advertisement
NGÀY XUÂN GỬI THƯ
  • 国家一级摸鱼学者
CHƯƠNG IV END
Giải thoát
  • 荞麦画
Phần IV...
Vuột khỏi tầm tay
Phần V...
GIẤC CHIÊM BAO
PHẦN III END
Nuông Chiều Thành Họa
  • Quân Ước
Chương 75...
Không Cần Loạn Ăn Vạ
  • Hồng Thứ Bắc
Back
Top Bottom