tùng thử quế ngư tinh

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    New Mạnh Bà (Đường Hoàng Tuyền)

    Tên khác: Xuyên nhanh chi Mạnh Bà Edit: Vietwriter.com Truyền thuyết người sau khi chết hồn sẽ đi đến âm phủ, âm phủ có một cái hồ tên là Vong Xuyên, uống nước ở Vong Xuyên, liền sẽ quên hết thảy chuyện ở trần thế, chuyển thế đầu thai, làm lại từ đầu. Nhưng cũng có người không cam lòng quên...
Back
Top Bottom