khủng long ăn cỏ

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Lời tuyên ngôn của trung khuyển thái giám

    Giới thiệu: Một vị hoàng hậu vừa được tiến cung đã phải sống thủ tiết với chức thái hậu, sau khi chấp chưởng triều chính mười mấy năm, bị vị tiểu hoàng đế lúc này đã đủ long đủ cánh hạ lệnh ban chết. Khi đó, chỉ có thái giám tổng quản của nàng vì con đường sống cuối cùng của nàng mà khẳng...
Back
Top Bottom