ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Ai bảo quan kinh thành có tiền có thịt

    Văn án Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá, giá một lượng một tháng, ở một năm hết mười hai lượng bạc. Thật sự là một ít...
Back
Top Bottom