hoàng đế càng muốn sủng nàng

Advertisement
Advertisement
  1. Vietwriter OTP

    Full Hoàng Sủng (Hoàng Đế Càng Muốn Sủng Nàng Sủng Nàng)

    Edit & Beta: Team Hoàng Vân Điện. Bìa: Huekhanh92. Nữ nhân trong chốn hậu cung ai mà không muốn được hoàng đế sủng hạnh nhưng cũng chỉ duy nhất là nàng lại không muốn điều đó. Mà nàng lại là hoàng hậu nhưng Hoàng Đế lại càng muốn sủng nàng. (Không muốn làm Hoàng Hậu × Hoàng Đế càng muốn nàng...
Back
Top Bottom